SL | EN | DE | TR | RU

KAKOVOST

 

Podjetje TRO ima dolgoletno tradicijo. Skladno z razvojem izdelkov, rešitev in trga smo v našem podjetju razvijali tudi sisteme kakovosti in jih integrirali v strategijo ter cilje poslovanja.

Vodilno načelo poslovanja je visoka kakovost izdelkov in storitev z namenom doseči zadovoljstvo vseh odjemalcev - kupcev, dobaviteljev in zaposlenih. To uresničujemo tudi z izobraževanjem, spodbujanjem k inovativnosti in procesom nenehnih izboljšav. Za doseganje kakovostnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo smo sisteme kakovosti integrirali v vse procese delovanja podjetja.

Z izpolnjevanjem zakonskih in drugih zahtev ter z lastnim sistemom skrbimo za zdravo in čisto okolje na delovnih mestih, znotraj podjetje in v širši okolici.

V podjetju TRO kakovost ni le zahteva, je način razmišljanja vseh zaposlenih, kar se odraža tako v načinu dela kot tudi na visokokakovostnih izdelkih.

Kakovost 

Kakovost je naš način dela, ki jo posredujemo vsem sodelavcem, tako da jo poznajo, razumejo, izvajajo in vzdržujejo na vseh ravneh.

S sistemom vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 dokazujemo vsi zaposleni zmožnost za dosledno zagotavljanje izdelkov in storitev, skladno s postavljenimi zahtevami in izboljševanje zadovoljstva kupcev ter s tem dajemo osnovo za uspešnejše poslovanje.

V naše proizvode vgrajujemo materiale, ki jih je mogoče po uporabi reciklirati. Zato naši proizvodi nimajo posebej negativnega vpliva na okolje. Pri uporabi materialov in postopkov v proizvodnji upoštevamo zakonske in druge predpise, ki nam narekujejo ohranitev čistega in zdravega okolja.

 

 

Politika kakovosti podjetja TRO d.o.o.  (PDF)