SL | EN | DE | TR | RU

ZGODOVINA PODJETJA TRO

 

Podjetje TRO d.o.o. ima  za seboj bogato zgodovino

  • Začetki orodjarstva na Koroškem segajo v 14. stoletje in sovpadajo z razvojem železarstva v Sloveniji. Naravne danosti in ljudje v teh krajih so predstavljali idealno osnovo za razvoj industrije.
  • Leta 1926 se prične na Prevaljah pilarstvo kot samostojna proizvodnja, ko je mojster Ignac Urbancelj ustanovil svojo delavnico in načrtno začel tudi z izobraževanjem mladih za takrat zelo cenjen poklic »pilar«. Proizvodnja je zaradi kakovostnih proizvodov komaj zadovoljevala potrebam trga, kakovost prevaljške pile pa so poznale tudi cesarske delavnice na Dunaju.
  • Razvoj delavnice, ki se je leta 1947 preimenovala v Tovarno pil Prevalje je imel močan vpliv na celoten kraj in dolino.
  • Nove ideje in znanja so vodile v razvoj ostalih orodij, in ne samo pil. Tako se je leta 1960 začela proizvodnja litih rezkarjev Elomax, kar pomeni začetek sedanje proizvodnje rezalnega orodja.
  • V sedemdesetih letih se je začela proizvodnja krožnih žag, okroglih nožev ter lastna proizvodnja karbidnih trdin, počasi pa se je začela opuščati proizvodnja pil. Leta 1981 so se v tovarni izdelala zadnja naročila ročnih pil.

TRO danes

  • Od začetku 21. stoletja se v TRO orientiramo na visokokvalitetne industrijske nože namenjene najzatevnejšim globalnim kupcem in trgom.
  • Danes je TRO, d.o.o. sodobno podjetje z več kot 130 zaposlenimi in širokim proizvodnim spektrom, ki obsega industrijske nože, rotacijska orodja za obdelavo lesa, krožne žage ter izdelke iz karbidne trdine. Naše izdelke prodajamo v več kot 50 držav širom po svetu.
  • Z vlaganjem v izobraževanje in usposabljanje  dvigujemo strokovno usposobljenost in izobrazbo zaposlenih, kar pomembno vpliva na pripravljenost sprejemanja izzivov in obvladovanja sprememb.
  • Uvajanje novih varnostnih konceptov in novih tehnologij nam omogoča zmanjševanje tveganj na delovnih mestih in v delovnem okolju.
  • Za naše podjetje je pomemben vsak posameznik, še posebej cenimo ljudi s podjetniško miselnostjo, ki z zagnanostjo in inovativnostjo pripomorejo k boljšim izdelkom in boljši organizaciji poslovanja.